عامل ایجاد مسمومیت‌ها در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شد