رشد ۷ درصدی سرمایه‌گذاری بانک‌های خاورمیانه در زمینه نرم‌افزار