عده‌ای جاهل دستان خویش را در کشورهای اسلامی به خون مظلومان آغشته کردند