تلاش ارتش سوریه برای نجات صدها نظامی ارتش از محاصره ...