«مردان» در کشورهای ژاپن، ترکیه، فرانسه و آمریکا روی پرده می‌رود