ملی پوش بسکتبال پتروشیمی بندر امام:برای صعود به فینال از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم