جزئیات تازه‌ از پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ «علاءالدین» تشریح شد