حمله به مسجدالاقصی/ ادامه بازداشت‌ها/ تخریب اراضی فلسطینی