انتشار ویدیوی ساقط کردن هلیکوپتر حامل سفیران خارجی در پاکستان از سوی عوامل طالبان