شیوع بیماری پرخوری عصبی در خانم‌ها ده برابر بیشتر از مردان