میرشاد ماجدی: منتقدان قلعه‌نویی با کفش‌های او راه بروند (اختصاصی استقلال جوان)