آیا راهکارهای جدید مایکروسافت مشکل کمبود اپلیکیشن پلتفرم ویندوز را حل خواهد کرد؟