مسابقات قهرمانی قایقرانی جانبازان و معلولین 30 اردیبهشت برگزار می‌شود