آخرین اخبار از تجمع هواداران تراکتور مقابل ورزشگاه آزادی | تراکتوری ها خواهان 40 درصد از ظرفیت ورزشگا