سرنوشت پایین جدولی‌ها به بازی پرسپولیس گره خورده است/ مطمینم سرخپوشان برابر گسترش شرافتمندانه بازی