بالارفتن از کوه صفا در مکه پس از شکستن حفاظ شیشه‌ای !