ورود 17 فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی / 4 هزار صندلی به ناوگان اضافه شد