مدیر کلاهبردار شرکت لیزینگ خودرو در زندان بود/ تاکنون 47 مالباخته به پلیس مراجعه کردند