آماده‌سازی موزه شهید کلهر و یادمان شهدای باباسلمان شهریار