آغاز ثبت ‌نام آزمون کاردانی به کارشناسی از سوم خرداد