مذاکره پپ با منچسترسیتی/ گواردیولا در انگلستان/ جدایی پپ از مونیخ