یادواره ملی طلوع خرداد یک برنامه فرهنگی در حوزه هنر انقلاب است