مدیرکل آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی از افزایش زنان کارتن‌خواب خبر داد