جزئیات برنامه های سال 94 انجمن های اسلامی دانش آموزان/ ارائه بن تخفیف 25 درصدی کتاب به دانش آموزان