برپایی نمایشگاه« من حجابم را دوست دارم» در دانشگاه آزاد بیضا