تشکیلات خودگردان دادخواست‌هایی علیه اعضای حماس به تل‌آویو ارائه داده است