ورود 17فروند هواپیمای جدید به کشور از اسفند‌ماه 93/ مذاکرات با غول‌های هوایی ادامه دارد