وزیر راه: 9 فروند هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد