بیش از ۲۰۰ نماینده بیانیه‌ای در مورد مسایل مهم هسته‌ای صادر کردند