دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با ۲ تن از ایثارگران