مقابله با تهدیدات نرم دشمن بایستی مورد توجه همه مسئولان باشد