بخشی از پول بازیکنان فردا به حساب باشگاه واریز می‌شود/استقلال نیاز به ثبات مدیریت دارد