بیش از ۴۵۰۰ اثر و ۵۵۰ نشریه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده / برگزاری مراسم اختتامیه و اهداء جوایز مهرم