معاون علمی و فناوری رئیس‌‌جمهور: از مخترعان بدون محدودیت مالی حمایت می‌کنیم