اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در بیش از ۳۰۰ کانون کهگیلویه و بویراحمد