دولت سعودی با اعدام شیخ نمر مهر پایانی حکومت ننگین خود را می‌زند/ دعوت از حوزه‌های علمیه برای اعتراض