لاپوشانی ضعف عملکرد با استراتژی فرار به جلو/درمان انفعال وزیر ارشاد در حوزه فرهنگ اسلامی با نسخه «دع