جلسه شورای تامین در خصوص دربی، امروز برگزار می‌شود