کری خوانی جالب تراکتوری ها در اطراف آزادی برای استقلالی ها+تصویر