رئیس سازمان غذا و دارو: دنبال آزادسازی قیمت دارو نیستیم