وزارت‌ کشور با شهردار جدید قم مخالفت نکرده است/ شورای‌شهر حکم را صادر کرد