تحصیل بیش از 2500 نفر در مقاطع مختلف شنوایی شنایی/80 درصد افراد بالای 85 سال به کم شنوایی مبتلا هستند