رقابت های فوتوالی قهرمانی کشور در گرگان برگزار می شود