معاون قرآن وزارت ارشاد، درگذشت «آئینه‌وند» را تسلیت گفت