وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌ها شد