سرلشکر صفوی: آمریکایی‌‌ها قدرت و نظامی‌گری دارند ولی فکر را از انگلیسی‌ها می‌گیرند