عملیات تمرینی هلال احمر شش استان کشور در خنداب آغاز شد