تقدير از داريوش اسدزاده و رونمايي از «تماشاخانه تهران»