معاون قرآن وزارت ارشاد، درگذشت «آیینه‌وند» را تسلیت گفت