اماراتی‌ها جشنواره را جمع کردند ما هنوز داریم می‌کاریم!